stap 2 so
01 / 08

Vrijblijvende kennismaking

Bij de eerste kennismakings gesprekken willen wij dieper ingaan op uw ideeen, wensen en eisen. Uiteraard zullen wij onze kennis en ervaring met u delen om tot een eerste gezamenlijke idee te komen.

stap 3 vo
02 / 08

De eerste schetsen

Na deze kennismakings gesprekken zullen wij dat vertalen in een aantal eerste schetsen, dit kan zowel handmatig als computer schetsen zijn. Nadat we met elkaar de schetsen hebben besproken en mogelijke aanpassingen hebben besproken, worden de aanpassingen besproken en vastgelegd. De schetsen en aanpassingen dienen als basis om samen naar een volgende fase te gaan.

stap 4 do
03 / 08

Een voorlopig ontwerp

De schetsen en de door u gewenste aanpassingen worden thans nader uitgewerkt en ook de afmetingen worden er bij nog in grove lijnen er bij ingezet. Dit voorlopig ontwerp wordt wederom met elkaar besproken, maar u zult merken dat er dan veel meer nadere details aan de orde komen. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan de invloed van het licht, wensen met betrekking tot domotica, de plaats en het aantal stopcontacten, de wensen/eisen van de constructuur, warmtepomp, gasloos, energieneutraal en ga zo maar door.

stap 5 bouwaanvraag
04 / 08

Definitief ontwerp

Alle input van de vorige fase leiden uiteindelijk tot een definitiever ontwerp. In deze fase worden alle tekeningen tot op de milimeter nauwkeurig uitgewerkt en zullen we samen in de besprekingen definitieve keuzes moeten maken, zodat we naar de bouwvergunningsfase kunnen toewerken.

stap 6
05 / 08

Een voorlopig ontwerp

De schetsen en de door u gewenste aanpassingen worden thans nader uitgewerkt en ook de afmetingen worden er bij nog in grove lijnen er bij ingezet. Dit voorlopig ontwerp wordt wederom met elkaar besproken, maar u zult merken dat er dan veel meer nadere details aan de orde komen. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan de invloed van het licht, wensen met betrekking tot domotica, de plaats en het aantal stopcontacten, de wensen/eisen van de constructuur, warmtepomp, gasloos, energieneutraal en ga zo maar door.

Droomwoning in de bossen

adasdsa

adasdsa