Van der Linde ArchitectenVan der Linde Architecten
Van der Linde ArchitectenVan der Linde Architecten
Wie zijn wij?

Ontwerpen doet U samen met Van der Linde Architecten.

Het team van Van der Linde Architecten combineert al vele jaren expertise op het gebied van architectonisch en duurzaam bouwen. De ontwerpen van het bureau vallen op door een sterk expressief karakter met een warme uitstraling en de nadruk die is gelegd op functionaliteit en gebruikswaarde.

Onze visie

Architectuur is met al je kennis en ervaring de wensen van de gebruikers vormgeven.

Realistisch binnen budget

Bouwen binnen budget. Dat klinkt vanzelfsprekend, maar het vereist deskundigheid en ervaring.
Niet alleen om een optimale balans tussen prestaties en prijs te realiseren, maar ook om te zorgen dat u in de loop van het project niet voor verrassingen komen te staan.

Met alle expertise die Van der Linde Architecten in huis heeft, zijn wij in staat om al in een vroeg stadium van het ontwerp een gedetailleerde begroting op te stellen. Niet wachten op het bestek

Aan de hand van de basiskenmerken van het ontwerp, zoals het vloeroppervlak en de benodigde capaciteiten, is een realistische berekening van de kosten mogelijk. De rekenmethodieken en kengetallen die we daarvoor gebruiken, worden steeds herijkt op basis van nacalculaties en ervaringen uit afgeronde projecten. In de loop van het project tot aan de bestekfase volgt deze begroting de ontwikkelingsfasen van het ontwerp, zodat u op elk moment in de ontwerpfase een helder inzicht in de (ontwikkeling van de) kosten heeft. Uiteraard is onze opdrachtgever altijd nauw betrokken bij dit proces. Op deze wijze groeit de ontwerpbegroting geleidelijk en gecontroleerd uit tot de definitieve bestekbegroting.
Actueel en betrouwbaar
Op een begroting moet je kunnen bouwen. Daarom worden alle begrotingen bij Van der Linde Architecten gecontroleerd door een kostendeskundige.

Een betrouwbare begroting op basis van een zo volledig mogelijk bestek zorgt voor een stevig fundament bij onderhandelingen met uitvoerende partijen. Met de ondersteuning van onze technische kennis en gedegen financiële informatie maken we vooraf precies duidelijk wat we van uitvoerders verlangen en waar de marges zitten. Dit zorgt voor een sterke onderhandelingspositie en maakt maximale sturing op prijs mogelijk.

Expertise boven alles

Van der Linde Architecten is een architectenbureau en is gevestigd te Deventer.
Het huidige team van Van der Linde Architecten bestaat uit zeer enthousiaste en kundige medewerkers. Van der Linde Architecten is actief in binnen- en buitenland op het gebied van commercieel vastgoed, carevastgoed en de particuliere markt in het hogere segment en beheerst het gehele proces van ontwerpfase tot oplevering.

Subsidies
Dankzij subsidies en fiscale regelingen is het vaak mogelijk nog duurzamer te bouwen en toch binnen het gestelde budget te blijven. Van der Linde Architecten neemt deze mogelijkheden mee in het advies en ondersteunt de opdrachtgever bij de aanvraag. Indien nodig zullen we al in de ontwerpfase in gesprek gaan met de betreffende instanties om helderheid te krijgen over de kansen van een aanvraag, zodat we een reële inschatting kunnen maken over de haalbaarheid van bepaalde duurzame maatregelen.